OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERETOVÉHO OBCHODU RAY-BAN OPTIQUE.CZ

 

 

Tato ustanovení platí pro internetový prodej zboží firmou „Glaser Group, s.r.o.,“  prostřednictvím internetového obchodu www.optique.cz

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

1. Majitelem a správcem internetového obchodu www.optique.cz je:

 Glaser Group s.r.o.

 IČ:  017 07 329 DIČ: 017 07 329

 Náměstí Republiky 1079/1a

 110 00 Praha 1

 (Česká republika)

 

Glaser Group s.r.o. , se sídlem v Praze, Náměstí Republiky 1079/1a, PSČ 110 00, IČ: 017 07 329, DIČ: 017 07 329 je zapsána v obchodním rejstříku u  C 218377 vedená u Městského soudu v Praze

 

2. Zákazníkem obchodu www.optique.cz se může stát fyzická osoba, právní osoba nebo organizační jednotka ve smyslu ustanovení § 331 Občanského zákoníku, která je způsobilá k právním úkonům. Zákazníkem se rovněž může stát subjekt, který má bydliště nebo sídlo v některé členské zemi v rámci Evropské Unie.

2.a Spotřebitelem je fyzická osoba, která vykonává právní úkony, jenž nejsou bezprostředně spojeny s její podnikatelskou nebo profesní činností.

3. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Uzavření smlouvy vyjadřuje projevem vůle.

4. Navzdory maximálnímu úsilí Prodávající nezaručuje, že zveřejněné údaje a podrobné popisy týkající se Zboží, neobsahují nedostatky nebo chyby. Vzhledem k tomu, že případné chybné popisy nebo chybné ceny mohou být právním základem pro nárokování, proto v případě pochybností prosíme Kupující, aby před rozhodnutím o koupi kontaktoval našeho zástupce.

 

OBJEDNÁVKY

 

5. Podmínkou pro realizaci objednávky je správné vyplnění objednávkového formuláře. Vyplněním formuláře kupující potvrzuje pravdivost vyplněných údajů.

6. V případě, že údaje vyplněné Kupujícím nejsou kompletní nebo jsou nepravdivé, Obchod může opozdit realizaci objednávky nebo ji úplně zrušit.

7. Po odeslání objednávky, Kupující obdrží e-mail, který Kupujícího informuje o přijetí objednávky a vygenerovaném čísle objednávky.

8. Nerealizujeme objednávky, které nejsou potvrzeny telefonicky nebo e-mailem během následujících 72 hodin.

9. Vyhrazujeme si právo na e-mailové nebo telefonické potvrzení objednávky.

10. Ceny zboží v internetovém obchodě www.optique.cz nepředstavují nabídku ve smyslu Obchodního zákoníku, je pouze výzvou k uzavření smlouvy (§ 71 Občanského zákoníku).

11. Internetový obchod www.optique.cz realizuje objednávky odeslané e-mailem nebo telefonicky jedině ve výjimečných případech.

12. Internetový obchod www.optique.cz nerealizuje objednávky zadávané jinou formou komunikace, než které jsou uvedeny v bodech 5 a 11.

13. Objednávka je realizována pod podmínkou, že je dostupná skladem nebo u dovozců. V případě nedostupnosti zboží, informujeme Kupujícího o stavu objednávky a ten má právo se rozhodnout pro jednu z následujících možností:

a)    částečná realizace objednávky

b)    prodloužení čekací doby

c)    odstoupení od smlouvy (zrušení celé objednávky).

14. Objednávku nelze zrušit telefonicky.

15. Zboží které si Kupující objednal, je zbrusu nové a vztahuje se na něj záruka poskytovaná výrobcem nebo dovozcem (toto se netýká zboží, do kterého prodeje je Obchod vázaný komisní smlouvou).

16. Všechny ceny zboží jsou v CZK a obsahují DPH. Ceny jsou uvedeny bez poštovného. Poštovné objednaného zboží bude uvedeno při výběru způsobu dopravy.

17. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny Zboží a dopravy, umísťování a odstraňování Zboží z nabídky, zadávání a odolávání akčních nabídek.

18. Změna ceny Zboží se nevztahuje na řádně vyplněné objednávky, které byly odeslané do Prodávajícího před změnou cen v Internetovém Obchodě.

19. Minimální hodnota objednávky je 600 CZK.

 

PLATBA A DOPRAVA

 

20. Přijímáme následující způsoby platnosti objednaného zboží:

- platby při převzetí zásilky: Česká pošta (nevztahuje se na platby zboží zasílané mimo ČR)

- bankovní převod

- prostřednictvím servisu Dotpay

- prostřednictvím servisu PayPal

- hotově, v butiku Optique.cz

 

Údaje pro bankovní převod:

Glaser Group s.r.o.

IČ:  017 07 329
DIČ: 017 07 329

Náměstí Republiky 1079/1a

110 00 Praha 1

(Česká republika)

Číslo banovního účtu : 265188328/0300

Název banky: CSOB

 

21. Podmínkou realizace objednávky pří platbě prostřednictvím bankovního převodu, je připsání příslušné částky na účet firmy Glaser Group s. r. o., která je majitelem obchodu optique.cz.

22. Pokud je zboží běžně dostupné v prodeji, lhůta na jeho doručení činí 14 dnů. V případě, že je zboží dostupné skladem, realizujeme objednávku během 2 pracovních dnů.

23. Zboží zasíláme Kupujícímu jen v pracovních dnech, od pondělí do pátku.

24. Náklady na dopravu hradí prodávající (pouze doprava v rámci ČR). V situaci, kdy zákazník odstupuje od smlouvy, v případech uvedených v bodech 26 a 27 Obchodních podmínek), náklady na dopravu hradí zákazník.

25. Společně se zbožím zasíláme zákazníkovi fakturu VAT a jmenný paragon (toto se netýká zboží, do kterého prodeje je Obchod vázaný komisní smlouvou).

 

VRÁCENÍ A VÝMĚNA ZBOŽÍ

 

26. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy skrze předložení příslušného písemného prohlášení v termínu 14 kalendářních dnů od chvíle obdržení zásilky. Pro dodržení této lhůty je nutné zaslat prohlášení před jejím uplynutím.

27. Právo na odstoupení od kupní smlouvy má Spotřebitel rovněž v případě, že smlouva byla uzavřena prostřednictvím internetového obchodu, kdy byl avizován osobní odběr v sídle Prodejce. Taková smlouva je smlouvou uzavřenou mimo obchodní prostory ve smyslu zákona ze dne 2. března 2000 o ochraně některých práv spotřebitelů a odpovědnosti za škodu způsobenou nebezpečnými výrobky.

28. V případě odstoupení od smlouvy vzniká povinnost vyplnění formuláře určeného pro reklamaci a výměnu, který je umístěn v záložce „ PODPORA/Reklamace“, a odeslat zboží v nepoškozeném stavu (bez znaků používání) na adresu Obchodu společně s důkazem, že jste zboží zakoupili u nás.

29. Náklady na dopravu hradí strana, která odstupuje od smlouvy.

30. Nepřijímáme zásilky na dobírku.

31. Podmínkou pro vrácení ceny straně odstupující od smlouvy, v situaci, kdy byla vystavena faktura DPH, je odeslání zboží a podepsané opravné faktury.

32. Cena Zboží zůstane vrácena neprodleně, nejpozději však během 14 pracovních dnů od chvíle přijetí zásilky obsahující vrácené zbožím a paragon. Vrácení je realizováno za pomocí bankovního převodu na číslo bankovního účtu uvedeného klientem nebo cestou poštovního avíza, které bude doručeno na uvedenou adresu. V případě nákupu zboží na fakturu DPH, k vrácení zboží dojde během 14 pracovních dnů ode dne obdržení opravné faktury.

33. Obchod vrací pouze peněžní částku vyjadřující hodnotu zakoupeného zboží. Vrácení se nevztahuje na úhradu zásilky.

34. Při výměně zboží za jiné nebo změně parametrů modelu, Obchod bere na vědomí případný rozdíl v ceně. Náklady na výměnu zboží hradí Kupující.

 

REKLAMACE A ZÁRUKA

 

35. Na každý produkt, který je zakoupen v Internetovém Obchodě se vztahuje záruka poskytovaná výrobcem, dovozcem nebo prodejcem (platí pouze pro ČR). Záruční doba jednotlivého zboží je uvedena u jeho popisu na stránkách Internetového Obchodu.

36. V případě, že Kupujícím není Spotřebitel, odpovědnost Internetového Obchodu je vyloučena ze záruk v souladu s článkem 558 § 1 Občanského zákoníku.

37. V případě, že odhalíte vadu u zakoupeného výrobku, kontaktujte neprodleně prosím obchod optique.cz pomocí e-mailové adresy info@optique.cz, za účelem zahájení reklamačního řízení.

38. Prodejce není odpovědný za závady vyplývající z přirozeného opotřebení výrobku, jeho části nebo materiálu, ze kterého byl vyroben.

39. Povinností Kupujícího, před přijetím zásilky, je ověření, zdali je zboží shodné s objednávkou a jestli nedošlo k poškození zboží během přepravy. V případě, že je zboží neshodné s objednávkou, nekompletní nebo jeví známky poškození, Kupující má povinnost odmítnout přijetí zásilky, a zároveň je povinný sepsat reklamační protokol týkající se dopravy (příprava protokolu je v souladu s ustanoveními zákona ze dne 15. listopadu 1984 dopravní zákon, Sb. Zákonů z roku 1984 č. 53, položka 272, ve znění pozdějších předpisů, na základě stížnosti kupujícího za škodu způsobenou při přepravě). Protokol by měl obsahovat podrobný popis poškození nebo nedostatků, označení dodavatele, číslo objednávky a číslo zásilky, a také datum a hodinu doručení zásilky. Bez ohledu na jednání dodavatele, je Kupující povinen během 24 hodin oznámit vzniklé vady na zboží (informovat obchod). Po obdržení reklamovaného zboží a potvrzení důvodu odmítnutí převzetí zásilky Kupujícím, Obchod realizuje reklamaci v souladu s reklamačním řádem.

40. Reklamované zboží je třeba zaslat na adresu Obchodu společně s důkazem, že zboží je zakoupené u nás.

41. Prodejce nepřijímá zásilky na dobírku.

42. Reklamace jsou vyřizovány během 14 dnů od přijetí zásilky s reklamovaným zbožím. Reklamované zboží by mělo být vyčištěné, v opačném případě Vám servis naúčtuje náklady na čištění podle servisního ceníku. Reklamační list je jediným dokumentem, který opravňuje k vyzvednutí reklamovaného zboží. Firma Glaser Group s. r. o. nevystavuje duplikáty reklamačního listu a neodpovídá za následky jeho ztráty. V případě, že oprava vyžaduje využití specializovaného servisu, její doba se může prodloužit. Doba opravy může být prodloužena až na 3 měsíce. Tento dokument je bez podpisu a razítka firmy Glaser Group s. r. o.neplatný. Nevyzvednutí zboží v termínu 6 měsíců od jeho přijetí, v souladu s ustanovením § 180 Občanského zákoníku, ve spojení s ustanovením § 60 Občanského zákoníku, je firmou Glaser Group s. r. o. chápáno jako vůle pozbytí se majetku, což má za následek uznání majetku za opuštěný. 

43. Pokud je Kupující Spotřebitelem, reklamační řád je založen na pravidlech a ve lhůtách stanovených ve zvláštních úpravách týkajících se spotřebitelské prodeje, a ve změně Občanského zákoníku:

a) Pokud zboží není shodné se smlouvou, Kupující má právo požadovat bezplatnou opravu nebo výměnu zboží za nové (tak, aby bylo shodné se smlouvou), pokud oprava nebo výměna není možná, nebo by vyžadovala nadměrné náklady.

b) Pokud Kupující, z důvodu uvedených v bodě a), nemůže požadovat opravu ani výměnu, nebo pokud Prodávající není schopen jeho požadavek splnit, nebo by výměna mohla Kupujícímu způsobit značné obtíže, má právo požadovat snížení ceny nebo může odstoupit od smlouvy. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, pokud je neshodnost spotřebního zboží zanedbatelná.

c) Kupující přichází o práva uvedená v bodech a) a b), pokud před uplynutím 2 měsíců od zjištění neshody spotřebního zboží se smlouvou neoznámí tento fakt Prodávajícímu.  Pro dodržení této lhůty je nutné zaslat prohlášení před jejím uplynutím.

d) Prodávající odpovídá za neshodnost spotřebního zboží se smlouvou pouze tehdy, jestliže neshoda byla zjištěna před uplynutím 2 let od dodání zboží Kupujícímu. V případě výměny zboží, tato lhůta začíná běžet znovu.

e) Nároky Kupujícího jsou promlčeny po uplynutí 1 roku od zjištění neshody spotřebního zboží se smlouvou Kupujícím. Promlčecí lhůta nemůže skončit před datem uvedeným v bodě d). Ve stejné lhůtě zaniká právo na odstoupení od smlouvy.

44. Náklady na dopravu spojené s reklamací zboží Obchod neprodleně vrací po jejím kladném vyřízení.

45. V případě, že je reklamace bezpředmětná, a to zejména v případě vad, které vznikly zaviněním uživatele,  hradí veškeré náklady zákazník.

46. Pokud se vyskytne závada, Kupující může uplatnit záruku přímo u výrobce (distributora, dovozce nebo u jiného subjektu uvedeného v záruce) zboží nebo v uvedených servisních bodech (týká se to zboží, na které je poskytována záruka výrobcem) podle nároků plynoucích ze záruky kvality (týká se to zboží, na které je tato záruka poskytovaná).

47. Práva plynoucí ze záruky kvality, která je poskytována výrobcem (distributorem, dovozcem nebo jiným subjektem uvedeným v záruce) nevylučuje spotřebitelská práva v rámci záruky za vady výrobku (zboží je neshodné se smlouvou).

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ     

 

48. Vyplnění objednávkového formuláře se rovná souhlasu na jeho zpracování. Veškeré údaje uvedené Kupujícím jsou chráněny a jejich zpracování slouží k realizaci objednávky (zákon ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů, Sb. Zákony 1997 č. 133, položka. 883, ve znění pozdějších předpisů).

49. Obchod si vyhrazuje právo na zpracování údajů pro marketingové účely. Zpracování údajů pro jiné účely než ty, které jsou uvedeny v bodech 23 a 24 v první větě, vyžaduje znalost a souhlas Kupujícího (zákon ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů, Sb. Zákony 1997 č. 133, položka. 883, ve znění pozdějších předpisů).

50. Přístup k osobním údajům má pouze správce obchodu optique.cz. Veškeré údaje Kupujícího jsou uchovávány tak, aby se zabránilo přístupu nepovolaných osob (zákon ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů, Sb. Zákony 1997 č. 133, položka. 883, ve znění pozdějších předpisů).

51. Kupující má právo písemně žádat o smazání údajů, změnu a ukončení jejich zpracovávání (zákon ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů, Sb. Zákony 1997 č. 133, položka. 883, ve znění pozdějších předpisů).

 

 

 

This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
pixel